Mediation

Mediation is een hele goede manier om uw echtscheiding te regelen wanneer het mogelijk is met elkaar afspraken te maken. Afspraken die u samen gemaakt heeft zijn prettiger dan wanneer een rechter een beslissing heeft moeten nemen. In een aantal…

Afstammingskwesties

Wij kunnen u als advocaat adviseren en bijstaan in procedures over de vaststelling van het vaderschap of ontkenning van het vaderschap van uw kind. Daarnaast staan wij ouders bij in procedures over de erkenning van het kind. Zonodig kunnen de advocaten…

Jeugdrecht

Jeugdrecht voor jongeren Wij staan jongeren zoals jij bij in procedures die gaan over een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Je kunt bij ons om advies vragen. Als je dat wilt kunnen we als vertrouwenspersoon met je meegaan naar een zitting.…

Oorlogsgetroffenen

De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 – 1945 (Wuv) biedt financiële ondersteuning aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië zijn vervolgd. Ook weduwen, weduwnaars en minderjarige volle wezen van vervolgden kunnen ondersteuning krijgen. De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers…