De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 – 1945 (Wuv) biedt financiële ondersteuning aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië zijn vervolgd. Ook weduwen, weduwnaars en minderjarige volle wezen van vervolgden kunnen ondersteuning krijgen.

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) biedt financiële ondersteuning aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog als burger zijn getroffen door oorlogsgeweld, of slachtoffer waren van de Bersiap-periode in het voormalige Nederlands-Indië. Ook weduwen, weduwnaars en minderjarig volle wezen van burger-oorlogsslachtoffers kunnen financiële ondersteuning krijgen.

Mevrouw mr. drs. C. Lamphen is één van de weinige advocaten in Nederland welke gespecialiseerd zijn op dit rechtsgebied.

Kernwoorden