Jeugdrecht voor jongeren

Wij staan jongeren zoals jij bij in procedures die gaan over een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Je kunt bij ons om advies vragen. Als je dat wilt kunnen we als vertrouwenspersoon met je meegaan naar een zitting. Ook is het mogelijk ons te laten benoemen als bijzonder curator als dat voor jou het beste is. Dit omdat je bijvoorbeeld een probleem met je ouder(s) hebt.

Jeugdrecht voor ouders
Wanneer Bureau Jeugdzorg betrokken is bij uw gezin of familie kunnen wij u bijstaan met advies of zo nodig bijstaan in procedures. Dat kan gaan over een ondertoezichtstelling, een uithuisplaatsing van uw kind of kinderen of over een schriftelijke aanwijzing.

Mevrouw mr. drs. C. Lamphen en mevrouw mr. H. Hooijer zijn beiden  jeugdrecht specialisten en treden beiden ook op als bijzonder curator.

Kernwoorden