Mediation

Mediation is een hele goede manier om uw echtscheiding te regelen wanneer het mogelijk is met elkaar afspraken te maken. Afspraken die u samen gemaakt heeft zijn prettiger dan wanneer een rechter een beslissing heeft moeten nemen.

In een aantal gesprekken kan onder leiding van mr drs C. Lamphen uw scheiding of beëindiging van uw relatie geregeld worden. Zij heeft jarenlange ervaring als mediator. Daarnaast is mediation vaak een goedkopere manier om de afwikkeling van uw scheiding of beëindigde relatie te regelen.

Strafrecht en Jeugdstrafrecht

Heeft u een dagvaarding ontvangen voor een zitting bij de Politierechter? Neem dan contact op met ons kantoor voor advies en bijstand. Dat kunt u ook doen wanneer u een uitnodiging heeft ontvangen voor een TOM-gesprek. Wij bespreken de zaak met u en behartigen uw belangen.

Ook staan wij jongeren bij die in aanraking zijn gekomen met de politie.

Afstammingskwesties

Wij kunnen u als advocaat adviseren en bijstaan in procedures over de vaststelling van het vaderschap of ontkenning van het vaderschap van uw kind. Daarnaast staan wij ouders bij in procedures over de erkenning van het kind. Zonodig kunnen de advocaten benoemd worden tot bijzonder curator om op die wijze de belangen van de minderjarige kinderen te behartigen

Jeugdrecht

Jeugdrecht voor jongeren

Wij staan jongeren zoals jij bij in procedures die gaan over een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Je kunt bij ons om advies vragen. Als je dat wilt kunnen we als vertrouwenspersoon met je meegaan naar een zitting. Ook is het mogelijk ons te laten benoemen als bijzonder curator als dat voor jou het beste is. Dit omdat je bijvoorbeeld een probleem met je ouder(s) hebt.

Jeugdrecht voor ouders
Wanneer Bureau Jeugdzorg betrokken is bij uw gezin of familie kunnen wij u bijstaan met advies of zo nodig bijstaan in procedures. Dat kan gaan over een ondertoezichtstelling, een uithuisplaatsing van uw kind of kinderen of over een schriftelijke aanwijzing.

Mevrouw mr. drs. C. Lamphen en mevrouw mr. H. Hooijer zijn beiden  jeugdrecht specialisten en treden beiden ook op als bijzonder curator.

Oorlogsgetroffenen

De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 – 1945 (Wuv) biedt financiële ondersteuning aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië zijn vervolgd. Ook weduwen, weduwnaars en minderjarige volle wezen van vervolgden kunnen ondersteuning krijgen.

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) biedt financiële ondersteuning aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog als burger zijn getroffen door oorlogsgeweld, of slachtoffer waren van de Bersiap-periode in het voormalige Nederlands-Indië. Ook weduwen, weduwnaars en minderjarig volle wezen van burger-oorlogsslachtoffers kunnen financiële ondersteuning krijgen.

Mevrouw mr. drs. C. Lamphen is één van de weinige advocaten in Nederland welke gespecialiseerd zijn op dit rechtsgebied.

Psychiatrisch patientenrecht

bopzDe Wet Bopz beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg.

De advocaten van Gutter Lamphen Hooijer Advocaten zijn gespecialiseerd in de belangenbehartiging van deze kwetsbare groep in de samenleving. 

Personen- en familierecht

Het kan zijn dat uw relatie of uw huwelijk niet meer te redden is. Bijstand door een ervaren en deskundig advocaat is dan erg belangrijk om de gevolgen van de beëindiging van het huwelijk of de relatie zo goed mogelijk te regelen. Daarbij houden wij de belangen van uw kinderen ook in de gaten.

U kunt bij ons terecht voor advies en bijstand:

  • voor een echtscheiding;
  • voor een omgangsregeling
  • voor alimentatie;
  • voor gezamenlijk ouderlijk gezag;
  • voor problemen rond een voorgenomen verhuizing van uzelf of uw ex-partner;
  • voor problemen over het paspoort of de ID-kaart van uw kind;
  • voor geschillen met uw ex-partner over de medische behandeling van uw kind;
  • voor geschillen met uw ex-partner over de schoolkeuze van uw kind.

Maar ook wanneer u geconfronteerd wordt met een verzoek tot ontheffing uit het ouderlijk gezag kunnen wij u adviseren en bijstaan.