De advocaten van Gutter Lamphen Hooijer Advocaten vinden betrokkenheid door advocaten belangrijk. Gedrevenheid in de rechtsgebieden waar wij ons op toeleggen is ons niet vreemd.

De advocaten bij Gutter Lamphen Hooijer Advocaten werken voor eigen rekening en risico. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn.

De in de jaren opgebouwde kennis en expertise wordt echter onderling actief uitgewisseld waardoor een samenwerking is ontstaan welke een breed scala aan rechtsgebieden bestrijkt.

Ons kantoor aanvaardt geen derdengelden.

Neemt u gerust contact op indien wij u van dienst kunnen zijn.

KVK gegevens:

Mr. Drs. C. Lamphen  – 30285585

Mr. H. Hooijer – 30254653

Mr. J.J. Stobbe – 54690684