De advocaten bij Gutter Lamphen Hooijer Advocaten werken voor eigen rekening en risico. Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn.

De in de jaren opgebouwde kennis en expertise wordt echter onderling actief uitgewisseld waardoor een samenwerking is ontstaan welke een breed scala aan rechtsgebieden bestrijkt.

Mevrouw mr. drs. C. Lamphen is meer dan 25 jaar werkzaam als advocaat. Zij is gespecialiseerd in personen en familierecht. Zij is echtscheidingsbemiddelaar en lid van de vFAS, de vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars. Mevrouw Lamphen is in Nederland samen met nog enkele advocaten gespecialiseerd in uitkeringen en voorzieningen voor oorlogsgetroffenen.

Voorafgaand aan haar studie Nederlands Recht heeft mevrouw Lamphen Franse taal- en letterkunde gestudeerd.

 

Mevrouw mr. H. Hooijer werkt ruim 15 jaar als advocaat. Zij heeft zich gespecialiseerd in het jeugdrecht en in het personen- en familierecht. Voorbeelden van deze specialisaties zijn het helpen van mensen in een echtscheiding, het bijstaan van mensen op het gebied van omgang tussen de ouder en kind(eren) en in alimentatiekwesties. Mr. Hooijer treedt op voor kinderen op die uit huis geplaatst zijn of dreigen te worden. In andere zaken staat zij ook ouders bij in procedures over de uithuisplaatsing en/of ondertoezichtstelling van hun kind of kinderen. Zij treedt daarnaast als advocaat op voor mensen die gedwongen worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Naast haar werk als advocaat oefende mr. Hooijer diverse bestuursfuncties uit voor maatschappelijk betrokken organisaties. Zo was zij jarenlang lid van het bestuur van Stichting TussenThuis Utrecht (omgangshuis voor kinderen van gescheiden ouders) en is zij betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Omgangshuis Houten. Tevens was zij lid van het bestuur van en betrokken bij de oprichting van de Vereniging voor Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA), een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging. Bij de Hogeschool Utrecht heeft zij gastcolleges verzorgd op het gebied van jeugdrecht.

 

mr. J.J. Stobbe is meer dan 25 jaar werkzaam als advocaat. Hij behandelt met name zaken op het gebied van het personen- en familierecht en strafrecht. Daarnaast verleent hij rechtsbijstand aan psychiatrische patiënten.
Door de jaren heen heeft mr. Stobbe cliënten bijgestaan bij echtscheidingen, alimentatiekwesties, omgangregelingen, gezagskwesties, ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen en boedelscheidingen.

Op het gebied van het strafrecht heeft mr. Stobbe cliënten bijgestaan in de meest uiteenlopende zaken zoals verkeersovertredingen, mishandeling, diefstal, verboden wapenbezit, tot levensdelicten zoals moord en doodslag.

Naast deze gebieden heeft mr. Stobbe ook veel ervaring op het gebied van huurrecht en civiel recht in het algemeen waaronder contractenrecht.

Mr. Stobbe spreekt Frans en is door het Franse consulaat te Amsterdam op de website van het consulaat als Franssprekende advocaat opgenomen. Franssprekende cliënten kunnen daarom een beroep op hem doen.

Ons honorarium berekenen wij passend voor uw situatie. Wij werken ook met toevoegingen.